nodejs express获取页面完整URL

/**
 * [getUrl node获取页面完整url]
 * @param  {[type]} req [express router req]
*/
getUrl (req) {
    return req.protocol + '://' + req.get('host') + req.originalUrl;
}
打赏 赞(0)
微信
支付宝
微信二维码图片

微信扫描二维码打赏

支付宝二维码图片

支付宝扫描二维码打赏

评论

还没有任何评论,你来说两句吧

发表评论

Powered By Yuuk